480-839-4772
MON-FRI: 10-7, SAT 10-6, SUN: CLOSED

Santa Cruz


Bikes > Mountain Bikes > Santa Cruz
 
1 to 24 of 24 Items

2019 Santa Cruz Chameleon AL R kIt

$2,399.99

2019 Santa Cruz Hightower C R Build Kit Matte Carbon/Orange

$3,999.99

2019 Santa Cruz Hightower C S Build Kit Matte Carbon/Orange

 

2019 Santa Cruz Tallboy 3 AL D Kit

$2,699.99

2019 Santa Cruz Tallboy 3 C 29" Forest Green R-Kit

$3,899.99

2019 Santa Cruz Bronson 3 27.5 Grey R-Kit

$4,399.99

2018 Juliana Furtado C "R Kit"

$3,899.99

2018 Santa Cruz Tallboy C 29 XE Kit Gloss Black/ Gold

 

2018 Santa Cruz Jackal

 

2018 Santa Cruz Blur C 29 "R Kit" - Matte Carbon Black

 

2018 Santa Cruz Blur C 29 "R Kit" - Sunset Red

 

2018 Santa Cruz Tallboy C 27.5+ "R Kit" - Gloss Rust / Black

$3,899.99

2018 Santa Cruz Tallboy C 27.5+ "R kit" Gloss Carbon - Tan

$3,899.99

2018 Santa Cruz Tallboy C 29 "R Kit" Gloss Carbon and Tan

 

2018 Santa Cruz Tallboy C 27.5+ "S kit" - Gloss Rust and Black

$4,799.99

2018 Santa Cruz Tallboy C 27.5+ "S kit" - Carbon and Tan

$4,799.99

2018 Santa Cruz Tallboy CC 27.5+ Xo1 - Gloss Rust Black

 

2018 Santa Cruz Hightower - Carbon 29 "R kit" Cannery Grey / Blue

$3,999.99

2018 Santa Cruz Hightower - Carbon 27.5+ "S kit" Cannery Grey / Blue

 

2018 Santa Cruz Hightower - Carbon 27.5+ "XE kit" Cannery Grey / Blue

 

2018 Santa Cruz Hightower LT "R Kit" - Gloss Slate Grey

 

2018 Santa Cruz Hightower LT "S Kit" - Gloss Slate Grey

 

2018 Santa Cruz Hightower LT C "XE" - Gloss Slate Grey

$5,699.99

2018 Santa Cruz Hightower LT CC X01 - Gloss Slate Grey

 

 

480-839-4772      1316 S. Gilbert Rd Mesa, AZ 85204 MON-FRI: 10-7, SAT 10-6, SUN: Closed